Thiết Kế Logo

1Artboard 1
GÓI THIẾT KẾ NHANH
Mã DV: LOGO-QUICK
200,000
 • Ảnh độ phân giải cao
 • Logo Tách Nền
 • 2 mẫu concept
 • Không chỉnh sửa
 • Hoàn thành trong 10 NGÀY
2Artboard 1
GÓI CƠ BẢN
Mã DV: LOGO-BASIC
500,000
 • Ảnh độ phân giải cao
 • Logo Tách Nền
 • 2 Mẫu Concept
 • 1 Lần Chỉnh Sửa
 • Hoàn thành trong 1 tuần
3Artboard 1
GÓI TIÊU CHUẨN
Mã DV: LOGO-STANDARD
1,000,000
 • Ảnh Độ Phân Giải Cao
 • Logo Tách Nền
 • File Vector
 • 3 Mẫu concept
 • 3 Lần Chỉnh Sửa
 • Hoàn Thành Trong 3 Ngày
4Artboard 1
GÓI CAO CẤP
Mã DV: LOGO-PRIEMIUM
2,000,000
 • Ảnh độ phân giải cao
 • Logo Tách Nền
 • File Vector
 • 3 Mẫu Concept
 • Chỉnh Sửa Không Giới Hạn
 • Hoàn Thành Trong 3 Ngày